Basketclub Dames Leuven
Notre Dame Blue Tigers Leuven

De ideeënbus


In een demokratische club is ieders mening belangrijk. En heeft iedereen het recht zijn of haar ideeën voor te leggen. En om dat wat gemakkelijker te maken kan je bij de thuiswedstrijden op de toog onze ideeënbus vinden. Of eerder: onze ideeënbal... Neem het formuliertje dat er bij ligt, schrijf er uw idee/wens/vraag/opmerking/... op en deponeer ze in de bus, euh... bal. We kunnen u niet garanderen dat we met alle ideeën rekening kunnen houden, maar op zijn minst wordt het aan de betrokken verantwoordelijken voorgelegd en beloven we u dat er een antwoord geformuleerd wordt. Dat u hier dus kunt terugvinden door de vraag aan te klikken...


Is er al overwogen om aan merchandising te doen: verkoop van clubtruitjes, broeken, shirts, ...?

2/12/2010 - De vraag wordt doorgespeeld naar de werkgroepen Sponsoring en PR.

Waar zijn onze tombola ticketjes? Lidgeld 230€ én betalen voor hoodies...!?

2/12/2010 - De aangeboden hoodies zijn ontsproten uit een initiatief van de Pupillen, waarbij we ook de andere ploegen de mogelijkheid wilden bieden een gepersonaliseerde hoody aan te kopen, en zo eventueel de prijs nog verder te drukken voor iedereen. Niemand is verplicht er eentje aan te kopen, en de club heeft niet de financiële ademruimte om deze kosten volledig op zich te nemen. Het volstaat de vermelden dat geen enkele van onze ploegen met het lidgeld alleen de kosten dekt die aan de ploeg verbonden zijn, laat staan dat er ook nog een hoody mee kan vergoed worden.

Kan er niet gezorgd worden voor opwarmingsvestjes, trainingsbroeken, sokken, schoenen, sportzakken...?

22/11/2010 - In principe heeft elke speelster vorig seizoen een opwarmingsshirt gekregen. Jammer genoeg is de club financiëel niet bij machte om dit elk seizoen opnieuw te doen (dit is ook niet de bedoeling ten opzichte van de sponsors die deze T-shirts betaalden), of om ook nog trainings, schoenen of sportzakken te voorzien. Wel wordt er met sponsors onderhandeld om na te gaan in hoeverre dit vanuit die hoek zou gerealiseerd kunnen worden. De vraag wordt doorgespeeld naar de werkgroep Sponsoring.

Zoek een andere, rustigere coach!

22/11/2010 - Indien er problemen zijn met eender welke coach, dan kan dit steeds gemeld worden bij de ombudsdames. Zij zullen dit met de nodige aandacht maar discreet behandelen, en indien nodig de RvB op de hoogte brengen indien maatregelen zich opdringen.

Kunnen er geen boterhammen met kaas en salami voorzien worden?

22/11/2010 - Hiervoor verwijzen we naar het standpunt van de RvB, zie ook het eerste punt in deze ideeënbus.

Kunnen er tijdens de wedstrijden geen vuilbakjes of emmertjes naast de banken om het afval in te gooien?

22/11/2010 - De vuilbakken zijn ondertussen al sinds een tijdje naast de terreinen beschikbaar.


18/10/2010 - De aanschaf van nieuwe vuilbakjes werd bij het begin van het seizoen al beslist, dus ze zullen weldra naast de terreinen verschijnen.

Kunnen de namen van de ploegen tijdens wedstrijddagen niet op de deuren van de kleedkamers aangebracht worden, zodat 'niet-bevoegden' niet steeds de kleedkamers binnenvallen?

18/10/2010 - Er worden in principe nu al papieren met 'Heren' en 'Dames' aan de deuren van de kleedkamers opgehangen. De vraag om ook effectief de namen van de ploegen te vermelden wordt doorgegeven aan de werkgroep Logistiek.

Kan er geen nieuwe muziekinstallatie aangeschaft worden? Luidere muziek tijdens de opwarming zou de prestaties van de ploegen aanzienlijk verbeteren...

22/10/2010 - Gezien de aanzienlijke kostprijs, en het feit dat de huidige installatie terug beschikbaar is, wordt op de RvB beslist geen nieuwe installatie aan te kopen.


18/10/2010 - Deze vraag zal worden voorgelegd op de Raad van Bestuur van 21 oktober.

Wij vroegen ons af waar de muziekinstallatie naartoe is...

18/10/2010 - De muziekinstallatie is terecht! Blijkbaar stond ze al die tijd in een kast in het 'glazen kot', nu staat ze terug in ons eigen 'kot' en kan ze dus opnieuw gebruikt worden.


2/10/2010 - De muziekinstallatie werd voor het laatst gebruikt voor de zomerstage in De Panne, en is vandaar zeker mee teruggebracht. Misschien is ze toen ergens anders opgeborgen? Er wordt momenteel navraag gedaan of iemand op de hoogte is van waar de installatie zich bevindt.

Hoog tijd om wat 24'" borden aan te kopen.

22/10/2010 - Gezien de aanzienlijke kostprijs wordt op de RvB beslist geen aparte 24"" borden aan te kopen. Om verwarring tijdens de wedstrijden te vermijden is het echter wel aangeraden om per wedstrijdtafel een ander geluidssignaal te voorzien. Dit wordt verder bekeken.


2/10/2010 - Deze vraag wordt voorgelegd op de volgende RvB.

Het materiaal naast de terreinen is levensgevaarlijk!

2/10/2010 - We zijn ons er van bewust dat de 4 mobiele baskettorens die tegen de muren naast terrein 1 en 3 staan opgesteld inderdaad een reeel risico op (ernstige) kwetsuren inhouden. Er is jammer genoeg echter geen andere bergruimte voorzien waar dit materiaal op een veilige manier kan opgeborgen worden. Het enige wat we kunnen doen is er voor de zorgen dat ze zo goed mogelijk tegen de muur worden geplaatst, maar zelfs dan blijven zij een mogelijk risico vormen.

Het zou fijn zijn als de douches proper zouden zijn!

2/10/2010 - Dit is een terechte opmerking waar we als club echter weinig zelf aan kunnen doen. De douches worden momenteel enkel op weekdagen gereinigd, en niet in het weekend. Dit probleem is niet nieuw en zal (opnieuw) aan de school en de sportdienst gesignaleerd worden.

Kleedkamer 7 mag enkel door de scheidsrechters gebruikt worden.

2/10/2010 - Kleedkamers 7 en 8 zijn op wedstrijddagen inderdaad enkel voor de scheidsrechters voorzien en mogen dus niet door de ploegen gebruikt worden. Er zal aan de mensen van de werkgroep Logistiek gevraagd worden dit via een papier op de deuren duidelijk kenbaar te maken.

Er zijn dringend nieuwe stoelen nodig, zowel boven als beneden.

22/10/2010 - Vanuit de KUL worden een 30-tal tweedehands stoelen ter beschikking gesteld voor de toeschouwers aan de bar.


2/10/2010 - Deze vraag werd doorgegeven aan de mensen van de sponsoring, zodat zij met de sponsors kunnen bekijken wat er eventueel mogelijk is. Wat het gebrek aan stoelen voor de wedstrijdtafels betreft zijn er ondertussen via de Leuven Bears reeds 10 nieuwe stoelen beschikbaar gesteld.

Kunnen er nieuwe truitjes komen voor de 2e Provinciale ploeg?

22/10/2010 - Naar aanleiding van deze vraag wordt op de RvB een algemeen voorstel gelanceerd waarbij elk jaar twee nieuwe uitrustingen worden aangeschaft en wordt nagegaan welke uitrustingen het meest aan vervanging toezijn. Dit gebeurt best in een beurtrol, waardoor elke ploeg om de 4 tot 5 jaar een nieuwe uitrusting krijgt. De dames van 2e Provinciale zijn daarbij vanaf volgend seizoen het eerst aan de beurt en zullen dus volgend seizoen een nieuwe uitrusting krijgen.


2/10/2010 - Deze vraag wordt voorgelegd op de volgende RvB.

Kunnen er na de wedstrijd van 1e Provinciale boterhammen voorzien worden, zoals vorig seizoen het geval was?

22/10/2010 - Om iedere ploeg op gelijke voet te behandelen wordt op de RvB beslist enkel nog brood te voorzien voor de wedstrijden van 2e Landelijke, waar dat de gewoonte is. De voorzitter zal deze beslissing bij de dames van 1e Provinciale komen motiveren.


2/10/2010 - In tweede Landelijke is het inderdaad de gewoonte dat de thuisploeg iets te eten voorziet voor de bezoekers. Als dat ook voor andere ploegen dient voorzien te worden, is het de vraag waar de lijn moet getrokken worden. De vraag wordt doorgespeeld aan de werkgroep Logistiek.